13 Assassins
Magnolia Pictures (2010)
Action, Adventure, Drama
Na Colecção
#166
0*
Visto Sim
141 minutos Japan/Japanese
DivX  Region 1
Koji Yakusho Shinzaemon Shimada
Takayuki Yamada Shinrouko
Yusuke Iseya Koyata
Goro Inagaki Lord Naritsugu Matsudaira
Masachika Ichimura Hanbei Kitou
Mikijiro Hira Sir Doi
Hiroki Matsukata Kuranaga
Tsuyoshi Ihara Hirayama
Arata Furuta Sahara
Realizador Takashi Miike
Produtor Minami Ichikawa
Tôichirô Shiraishi
Escritor Daisuke Tengan
Kaneo Ikegami
Fotografia Nobuyasu Kita
Musicos Koji Endo

A group of assassins come together for a suicide mission to kill an evil lord.
Detalhes acerca do Produto
Titulo Original Jûsan-Nin No Shikaku
Nr de Discos/K7 1
Detalhes Pessoais
Links Amazon.com
Amazon.co.uk
Amazon.de
Amazon.fr
Amazon.ca
Movie Collector Connect
IMDB

Local onde se encontra
DivX Seagate 300GB - Disco Interno: